Følg Lindorff AS

Forverring for de beste, bedring for de svakeste

Nyhet   •   feb 23, 2017 13:39 CET

Vi har tatt temperaturen på nordmenns betalingsevne.

Morten Trasti, Analytiker i Lindorff NorgeFylkene i oljebeltet er blant landets beste betalere, men her er forverringen størst. De svakeste betaler-fylkene Østfold og Finnmark viser på sin side god bedring.

Antall nordmenn med betalingsanmerkninger var marginalt ned fra Q4/15 til Q4/16. Ved utgangen av fjoråret hadde 5,7 prosent av Norges befolkning betalingsanmerkninger.

Økningen var størst i Rogaland og Vest-Agder, med en økning på henholds¬vis 3,7 og 3,1 prosent i Q4/16. Sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Utenfor oljebeltet var antall personer med betalingsanmerkning om lag uendret eller avtagende.

Negativt for oljebeltet...

De geografiske ulikhetene i betalingsevner er avtakende. Andelen med betalingsanmerkning på Sør-Vestlandet har steget det siste året, men nivået er fortsatt lavt i nasjonal sammenheng. Rogaland, Hordaland og Vest-Agder var alle under landssnittet med en andel med betalingsanmerkning på henholds¬vis 4,5, 5,0 og 5,3 prosent. Samtidig er dette fylkene med størst økning i antall betalingsanmerkninger ved utgangen av fjoråret.

… bedring for de svakest

Andelen med betalingsanmerkninger er avtagende i resten av landet. Andelen er fortsatt høyest i Finnmark og Østfold, hvor henholdsvis 7,7 og 7,2 prosent har anmerkninger. Dette er fylker som over tid har hatt en relativt sett lav sysselsettingsrate sammenlignet med andre deler av landet. Østfold har 1,1 prosent lavere andel med betalingsanmerkning i Q4/16 vs Q4/15, mens Finnmark tilsva¬rende har en reduksjon på 2,6 prosent.

Høy sysselsetting gir mindre betalingsproblemer

Fylker med relativt sett høy sysselsettingsrate har en lavere andel av befolkningen med betalingsanmerkning sammenlignet med fylker med en relativt sett lav sysselsettingsrate. Det tar tid før forverringer i arbeidsmarkedet resulterer i betalingsproblemer. Fra Q3/15 til Q3/16 økte arbeidsledigheten markant på Sør-Vestlandet, mens antall personer med betalingsanmerkninger var om lag uendret. Vi forventer derfor at antall personer med betalingsanmerkninger vil fortsette å øke noe på Sør-Vestlandet, selv om arbeidsledigheten ser ut til å stabilisere seg i denne regionen.

- Morten Trasti Analytiker, Lindorff

Vil du lese mer om hvordan det står til med nordmenns betalingsevne og tilstanden blant norske bedrifter? Last ned den nyeste utgaven av Lindorffanalysen her.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.