Følg Lindorff AS

Lindorffanalysen utgave 1, 2017 er klar

Nyhet   •   feb 22, 2017 10:47 CET

Vedlagt (og i lenken nederst) er Lindorffanalysen som Pdf. Nedenfor er et sammendrag. Tallene gjelder for fjerde kvartal, sammenlignet med tilsvarende periode foregående år.

Noen tall – privatpersoner

  • Antall personer med betalingsanmerkning: 230.991 personer stod oppført med betalingsanmerkning i fjerde kvartal 2016 – samme antall som tilsvarende kvartal foregående år. I underkant av hver 20. nordmann har betalingsanmerkning.
  • Antall betalingsanmerkninger: Totalt har nordmenn i overkant av 1,2 millioner betalingsanmerkninger, en økning på 5,8 prosent.
  • Snittkrav: Gjennomsnittlig beløp per anmerkning ligger på 30.602 kroner, en nedgang på 6,9 prosent. Siden utgangen av 2014 har snittkravene falt med over 13 prosent.
  • Antall anmerkning per person: Personer med betalingsanmerkning har i snitt 5,3 anmerkninger hver.

Bedring for husholdningene som helhet
Det er store regionale forskjeller når det gjelder veksten i betalingsanmerkninger. I oljefylkene på Sør-Vestlandet vokser andelen av befolkningen med betalingsanmerkning, mens denne andelen er uendret eller avtagende i øvrige regioner. For norske husholdninger som helhet er det positive tendenser – gjennomsnittskravene har falt markant den siste tiden.

Historisk sterke fylker gjør det dårligere
Historisk sett er husholdningene i oljefylkene blant landets beste betalere, men det er her forverringen er størst. Motsatt tendens ser vi i noen av fylkene som tradisjonelt har de svakeste betalerne – Østfold og Finnmark – som viser god bedring.

Sammenheng mellom sysselsetting og betalingsvansker
Fylker med relativt høy sysselsettingsrate har en lavere andel av befolkningen med betalingsanmerkning enn fylker med lavere sysselsettingsrate. Men, det tar tid før forverringer i arbeidsmarkedet resulterer i betalingsproblemer. Sør-Vestlandet har hatt en betydelig vekst i arbeidsledigheten i lys av oljekrisen, og selv om ledigheten nå viser tegn til å flate ut, forventes det at betalingsvanskene vil øke i denne regionen fremover. Dette kommer av at det tar noe tid før bortfall av inntekt resulterer i betalingsproblemer.

De unge skylder stadig høyere beløp
49.000 unge mellom 20 og 30 år har betalingsanmerkning, noe som ifølge SSB tilsvarer 1 av 16 unge i denne aldersgruppen. Antall unge som sliter med betalingsvansker holder seg stabilt, men antall anmerkninger øker. De unge skylder også stadig høyere beløper, mens det motsatte er tilfelle for befolkningen som helhet. Totalt har de utestående krav til en verdi av rundt 3 milliarder kroner, en økning på 6 prosent.

Pensjonistene har den mest negative utviklingen
De eldre er i mindretall når det gjelder antall personer med betalingsanmerkning totalt sett, men det er i pensjonist-segmentet vi finner den mest negative utviklingen. Her har det vært en sterk økning over tid. 13.000 personer i aldersgruppen 66 år og oppover står nå oppført med betalingsanmerkning, noe som er en økning på 13 prosent de to siste årene.

Norske aksjeselskaper: konkursveksten flater ut
962 aksjeselskaper gikk konkurs i fjorårets siste kvartal – en økning på 4 prosent. Totalt gikk 0,33 prosent av alle norske aksjeselskaper konkurs i fjerde kvartal. Til tross for lavkonjunktur i to år, er konkursandelen ganske flat. Også på dette området skiller oljebeltet seg negativt ut, og det er her vi finner den kraftigste konkursøkningen. Når det gjelder bransjer har bygg og anlegg, samt overnatting og servering, den sterkeste konkursveksten. Den mest positive utviklingen finner vi i servicenæringen, hvor det er flere bransjer som opplever en nedgang.

Videre viser Lindorffanalysen at 8,5 prosent av aktive aksjeselskaper i Norge fikk betalingsanmerkning ved utgangen av 2016, en økning på 4,9 prosent. Det kommer også frem at det er en vekst i antall nyetableringer på 4,9 prosent.

Kilde: Lindorffanalysen utgave 1, 2017

Ta kontakt for Excel-ark med utviklingen i betalingsanmerkninger for privatpersoner, segmentert på aldersgrupper og fylke.

For mer informasjon, kontakt
Stig Inge Eikemo, kommunikasjonsdirektør i Lindorff, stig-inge.eikemo@lindorff.com, mob. 90070384
Lene Kallum, kommunikasjonssjef i Lindorff, lene.kallum@lindorff.com, mob. 99107900

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.