Følg Lindorff AS

Trøndelag har styrt unna veksten i betalingsproblemer

Nyhet   •   jun 27, 2017 08:15 CEST

Trøndelag har styrt unna misligholdsveksten, men Sør-Trøndelag har opplevd en økning den siste tiden. Det gjelder spesielt Trondheim (bildet). Foto: Pixabay

Antall personer med betalingsvansker øker i Sør-Trøndelag, mens det er en nedgang i Nord-Trøndelag. 
– Vi kan likevel konkludere med at begge fylkene har unngått betydelige gjeldsproblemer som en følge av oljenedturen, sier Morten Trasti, analytiker i Lindorff.

Det kommer frem i Lindorffanalysen, som viser i hvilken grad nordmenn gjør opp gjelden sin. Analysen gir en oversikt over utviklingen innen betalingsanmerkninger; inkassokrav som ikke er betalt, etter gjentatte purringer. Alle tall gjelder for første kvartal 2017, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Flere med betalingsvansker i Sør-Trøndelag
I Sør-Trøndelag har i overkant av 13.000 personer betalingsanmerkning i første kvartal, noe som er en økning på 1,2 prosent fra samme kvartal i fjor. Nord-Trøndelag har en nedgang på 0,8 prosent. Totalt står 254.429 nordmenn oppført med en slik anmerkning – en økning på 0,4 prosent.

Antall betalingsanmerkninger øker også. Folk i Sør-Trøndelag har nå i underkant av 64.000 betalingsanmerkninger – en vekst på 2,5 prosent, som er på nivå med landssnittet. I Nord-Trøndelag er det på sin side en marginal nedgang på 0,1 prosent.

Nord-Trøndelag har omtrent halvparten så mange personer med betalingsanmerkning som Sør-Trøndelag, og halvparten så mange betalingsanmerkninger, noe som hovedsakelig skyldes et lavere innbyggertall.

Mindre påvirket av oljenedturen
Betalingsproblemene øker mest i oljefylkene, ifølge Lindorffanalysen.

– Trøndelag har relativt lite næringsvirksomhet rettet mot petroleumsnæringen. Dette har gjort at de negative ringvirkningene av oljeprisfallet har rammet arbeidsmarkedet i Trøndelag i liten grad. Det er en nær sammenheng mellom utviklingen i arbeidsledighet og betalingsvansker, noe oljefylkene har fått merke, sier Trasti.

– Selv om Sør-Trøndelag opplever en økning i antall personer med gjeldsproblemer, har veksten vært svært lav de siste årene, spesielt sett opp mot oljebeltet på Sør-Vestlandet, sier han.

– For landet som helhet kan vi takke den økonomiske politikken for at ikke betalingsvanskene har eskalert ytterligere gjennom lavkonjunkturen. Lavere rentekostnader og økt sysselsetting i offentlig sektor motvirker effektene av mindre aktivitet i petroleumssektoren.

– Nå ser vi dessuten positive tegn. Arbeidsledigheten flater ut og oljeinvesteringene øker for første gang på tretten kvartaler. Det betyr at vi sannsynligvis også vil se lavere vekst i nordmenns betalingsproblemer i tiden fremover, sier Trasti.

Mange i jobb
Trasti påpeker at både Sør- og Nord-Trøndelag en høy sysselsettingsrate, sammenlignet med øvrige fylker i Norge. Tall fra NAV viser at henholdsvis 2,2 prosent og 2,1 prosent av arbeidsstyrken i disse fylkene stod helt uten jobb i mai, mot landssnittet på 2,6 prosent, hvor oljefylkene på Sør-Vestlandet trekker opp snittet. Samtlige av landets fylker opplever nå en nedgang i arbeidsledigheten.

Når det likevel er en økning i antall personer med gjeldsproblemer i Sør-Trøndelag, kan dette ha sammenheng med befolkningsvekst, ifølge Trasti.

– Hele veksten kommer i Trondheim kommune, mens situasjonen er omtrent uendret i øvrige kommuner. En mulig forklaring er at folk som allerede har betalingsanmerkning flytter til Trondheim fra andre steder i landet, for eksempel andre kommuner i Sør-Trøndelag. Vi ser at befolkningsveksten er betydelig større i Trondheim kommune enn i resten av fylket, sier han.

Trøndere skylder 2,5 milliarder kronerTotalt har trøndere betalingsanmerkninger til en verdi av rundt 2,5 milliarder kroner i første kvartal – en økning på 5,5 prosent fra samme kvartal i fjor. På landsbasis øker beløpene med 3,4 prosent.

Folk i Sør-Trøndelag skylder om lag 1,6 milliarder kroner, mens innbyggerne i Nord-Trøndelag skylder rundt halvparten av dette. I Sør-Trøndelag øker beløpene med 7,1 prosent, mens Nord-Trøndelag har en vekst på 2,3 prosent.

Se vedlagte dokumenter for fylkesoversikt (Word) og hele Lindorffanalysen (PDF) - som også kan lastes ned her. Vedlagt er også bilde av Morten Trasti. 

Hva er en betalingsanmerkning?

  • Inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer
  • Registreres hos kredittopplysningsbyråene
  • Kan medføre avslag på søknad om bla. bil- og boliglån og kreditt
  • Slettes når man gjør opp

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.