Følg Lindorff AS

Kvinner bekymret for pengebruk til jul

Pressemelding   •   des 10, 2018 08:00 CET

- Vi tror ikke nødvendigvis at økonomien er vanskeligere hos kvinnene enn hos mennene. Det kan likevel ha noe å si at totalbildet viser at menn fortsatt tjener mer enn kvinner, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

En av fem norske kvinner er bekymret for om de har råd til julegaver. Samtidig innrømmer nærmere 40 prosent av kvinnene at de bruker mer penger på julegaver enn de burde.

I fjor brukte vi om lag 14 022 mill. mer på varekjøp i desember, sammenlignet med gjennomsnittsforbruket i årets øvrige måneder. En fersk undersøkelse fra inkassobyrået Lindorff tyder på at kjøpefesten koster mer enn den smaker for mange av oss.

Ifølge den europeiske forbrukerundersøkelsen European Consumer Payment Report (ECPR), som Intrum og Lindorff står bak, svarer 17 prosent av de norske respondentene at de bekymrer seg for hvordan de skal få råd til julegavene. Den viser også store kjønnsforskjeller. Mens 12 prosent av mennene frykter at de ikke har råd til alle julegavene, er andelen blant kvinnene hele 21 prosent.

- Vi tror ikke nødvendigvis at økonomien er vanskeligere hos kvinnene enn hos mennene. Det kan likevel ha noe å si at totalbildet viser at menn fortsatt tjener mer enn kvinner, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Mest mislighold blant menn

Ifølge ferske tall Lindorff har hentet inn fra Experian har 4,3 prosent av de norske kvinnene i dag en eller flere betalingsanmerkninger. Det tilsvarende tallet blant mennene er høyere, med 6,8 prosent.

- I tillegg er det store forskjeller i størrelsen på den misligholdte gjelden, sier Hjellegjerde Martinsen.

Mens kvinnene med betalingsanmerkning i gjennomsnitt har et mislighold på 113 000 kroner, er gjennomsnittet blant mennene mer enn dobbelt så høyt. Disse skylder i gjennomsnitt 238 000.

Forskjellen mellom kjønnene skyldes i hovedsak to forhold. For det første er det tradisjonelt sett flere menn enn kvinner som styrer privatøkonomien. Når strømregningen er tilknyttet mannen i husholdningen blir også misligholdet registrert på mannen. For det andre er det slik at menn fortsatt tjener mer enn kvinner i Norge. Dette innebærer også at menn har tilgang på mer kreditt enn kvinner, fordi inntekten er et av kriteriene som avgjør størrelsen og tilgangen på kreditt. Resultatet er at misligholdt beløp er større hos menn enn kvinner.

En av tre bruker for mye penger

I undersøkelsen Intrum og Lindorff har gjennomført har et representativt utvalg menn og kvinner fra 18 år og oppover svart på en rekke spørsmål vedrørende egen økonomi, og besvarelsene viser flere ulikheter mellom kjønnene, aldersgruppene og de forskjellige landene.

En av tre nordmenn oppgir at de bruker mer penger på julegaver enn de burde, og ulikhetene er store. Mens dette gjelder 26 prosent av mennene er det hele 38 prosent av kvinnene som mener de graver for dypt i lommene når julegavene skal handles inn.

Kvinnene kjøper julegavene

Elling Borgeraas ved forbruksforskningsinstituttet Sifo forsker på koblingen mellom forbruk og levekår, og er en av forfatterne bak Sifo-rapporten ”Økonomisk likestilling blant gifte og samboende”.

Her kommer det fram at det er store skjevheter når det gjelder hvem som betaler for hva i husholdningene.

I de tilfellene hvor én av partene betaler er det vanligst at kvinnene betaler for myke varer og tjenester som mat og klær, mens mennene betaler for blant annet bil, bredbånd, bolig, hytte, møbler, ferier og kommunale avgifter.

- Når det gjelder kjønnsforskjeller er det riktig at kvinner i langt større grad enn menn tar hånd om de daglige utgiftene i familien, og spesielt utgifter til barn. Jeg vil derfor anta at kvinner også er de som står for brorparten av gaver - spesielt til barn, sier Borgeraas i en kommentar til funnene i ECPR-undersøkelsen.

Kvinner mer forsiktig

Hans kollega gjeldsforsker Christian Poppe ved Sifo poengterer at kvinner jevnt over synes å være mer forsiktig med penger og kreditt enn menn.

- Derfor er mislighold blant kvinnene lavere både i omfang og i kroner, sier han.

I tillegg påpeker Poppe at det er forskjell på bekymringer og intensjoner om å grave dypere i lommen enn man føler man egentlig bør, og konkret handling: at man faktisk gjør det.

Små forskjeller sammenlignet med Sverige

ECPR-undersøkelsen viser for øvrig minimale forskjeller mellom Norge og Sverige. Mens det altså er 32 prosent av de norske respondentene som bruker for mye penger på julegavene, er tallet i Sverige 31 prosent.

- Men det er mindre forskjeller mellom kjønnene i Sverige, påpeker Hjellegjerde Martinsen, og forteller at 33 prosent av de svenske kvinnene mener de bruker for mye penger, mot altså 38 prosent i Norge.

ECPR finnes også for Norge, på engelsk.

Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen fakturering og betaling, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum (Intrum Justitia AB).

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 8000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2017 hadde Intrum en proforma inntekt over 12 måneder på SEK 12,2 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.

For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.com.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.