Følg Lindorff AS

Lindorff støtter en mer moderne og forbrukervennlig inkassolov

Pressemelding   •   jan 27, 2020 11:55 CET

- Bak hver inkassosak er det en person med sin egen historie, som vi må møte med forståelse og respekt, sier administrerende direktør i Lindorff, Siv Hjellegjerde Martinsen.

Lindorff er positiv til foreslåtte endringer i inkassoloven som vil bidra til en mer moderne og forbrukervennlig inkassobransje. Samtidig ser vi at endringene, og spesielt kuttene i gebyrsatser, vil medføre en krevende omstilling for bransjen.

En arbeidsgruppe nedsatt av justisdepartementet overleverte i dag sitt forslag til endringer i inkassoloven. Dette er fem av de viktigste forslagene:

  • en betydelig reduksjon i gebyrer, særlig på små inkassokrav.
  • en sammenslåing av inkassokravene én person får fra samme kreditor.
  • skjerpede krav til kompetanse i inkassobransjen.
  • tydeligere regler for hva som er god inkassoskikk og hva som ikke er det.
  • skjerpede tiltak, som bøter, mot aktører som ikke følger loven.

– Disse endringene vil være bra for forbrukerne, som vil dra nytte av lavere gebyrer og en styrking av bransjens samlede kompetanse. Men det vil helt klart også kreve en stor omstilling av bransjen, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff.

Flere trenger personlig oppfølgning

Det foreslås en betydelig reduksjon i gebyrene, særlig for småkrav som betales etter den første betalingsoppfordringen.

– Vi har forståelse for at gebyrene på mindre krav reduseres, fordi økt automatisering har gjort det mer effektivt og billig å inndrive disse kravene. Samtidig ser vi at stadig flere folk har problemer med å gjøre opp for seg, og at de som allerede sliter, sliter mer. For å hjelpe disse personene er det helt nødvendig at vi følger dem opp personlig gjennom samtaler og rådgivning. Dette krever spesialkompetanse hos våre medarbeidere og kan ikke gjøres gjennom en automatisert prosess, sier Hjellegjerde Martinsen.

Hver dag snakker Lindorffs rådgivere med 3000 mennesker på telefon, og daglig inngår selskapet mellom 600 og 800 betalingsavtaler gjennom dialog i ulike kanaler. Selskapet bistår også med å inngå både offentlige og utenrettslige gjeldsordningsavtaler for folk som ikke har evnen til å betale og som skylder penger til flere parter.

– Slike saker kan være komplekse, og vi jobber for å få på plass løsninger som er tilpasset den enkeltes situasjon. Bak hver inkassosak er det en person med sin egen historie, som vi må møte med forståelse og respekt. I 2018 hjalp vi over 8000 personer med å få på plass slike gjeldsordningsavtaler, sier Lindorff-sjefen.

Positivt med økte kompetansekrav

Lovforslaget skal ut på høring og deretter videre til behandling i Stortinget. Lindorff har bidratt med faglig kompetanse til arbeidsgruppen som har laget forslaget, men har ikke hatt innsyn i arbeidet som har vært unntatt offentligheten. Selskapet har blant annet vært en pådriver for økte krav til kompetanse og tydeligere regler for hva som er god inkassoskikk.

–De fleste inkassoselskaper behandler folk som skylder penger på en god måte, men som bransje må vi også ta selvkritikk for noe feilbehandling av forbrukere. Dette henger delvis sammen med at reglene for god inkassoskikk er åpne for ulik tolkning og at bransjen i noen tilfeller mangler tilstrekkelig kompetanse. Det er positivt at dette tas opp i lovforslaget, sier Hjellegjerde Martinsen.

Tilpasses samfunnsutviklingen

Det er 30 år siden regelverket ble innført i Norge. Inkassobransjen står nå overfor store forandringer, som er delvis drevet av teknologisk utvikling, endrede behov hos forbrukere og kunder og stigende gjeld i samfunnet.

– Selv om det innebærer en tøff omstilling, er det viktig at både bransjen og inkassoloven tilpasses samfunnsutviklingen. Men før vi kan si noe mer detaljert om konsekvensene, må vi gå grundig gjennom hele lovforslaget, sier Hjellegjerde Martinsen.

Lindorff er opptatt av at den nye loven skal være rettferdig og rimelig for alle parter: forbrukerne, kreditorene og inkassoselskapene.

– Loven må sørge for at bransjen har forutsetningene for fortsatt å kunne drive med forsvarlig og profesjonell inkassodrift, sier hun.

Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen inkasso, fakturering og betaling, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum.

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 9000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2018 hadde Intrum en inntekt på SEK 13,4 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.

For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.com.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.