Gå videre til innhold
Privatøkonomien til folk i Vest-Agder påvirkes av oljenedturen. Gjeldsproblemene øker videre, og det siste året har antall betalingsanmerkninger økt med 10 prosent. Foto: Pixabay
Privatøkonomien til folk i Vest-Agder påvirkes av oljenedturen. Gjeldsproblemene øker videre, og det siste året har antall betalingsanmerkninger økt med 10 prosent. Foto: Pixabay

Nyhet -

Betalingsvanskene øker i Vest-Agder

Stadig flere personer på Sør-Vestlandet sliter med betalingsproblemer. Vest-Agder er blant fylkene med mest negativ utvikling på landsbasis. Folk i Vest-Agder har nærmere 45.000 betalingsanmerkninger, noe som er ti prosent flere enn for ett år siden.

Det kommer frem i Lindorffanalysen, som viser i hvilken grad nordmenn gjør opp gjelden sin. Analysen gir en oversikt over utviklingen innen betalingsanmerkninger; inkassokrav som ikke er betalt, etter gjentatte purringer. Alle tall gjelder for første kvartal 2017, sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

8 000 personer har nærmere 45.000 betalingsanmerkninger
Antall betalingsanmerkninger øker i hele landet, men ingen andre fylker har en større vekst enn oljefylkene, med Vest-Agder i spissen. Her har innbyggerne 43.933 betalingsanmerkninger i første kvartal, noe som er en økning på 10,3 prosent mot første kvartal i fjor. Rogaland har nest høyest økning – 8,9 prosent – etterfulgt av Aust-Agder med en vekst på 7,5 prosent. På landsbasis er det en økning på 2,4 prosent.

Når det gjelder antall personer med slike anmerkninger, skiller også Vest-Agder seg negativt ut. I overkant av 8 000 av innbyggerne står oppført med betalingsanmerkning; 2,6 prosent flere enn for ett år siden. Det er på nivå med Hordaland. Kun Rogaland har en høyere økning på dette området, med en vekst på 4,2 prosent. På landsbasis er det en marginal økning på 0,4 prosent.

Økningen har sammenheng med arbeidsledighet
– Det er en klar sammenheng mellom arbeidsledighet og utviklingen i betalingsvansker. Arbeidsmarkedet i Vest-Agder er nært knyttet til oljeindustrien. Etter oljeprisfallet sommeren 2014 økte antall helt ledige i Vest-Agder, som en konsekvens av fallende aktivitet i petroleumsbransjen. Det har dessverre medført at flere husholdninger har fått problemer med å betale regningene sine, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff.

– Antall anmerkninger øker langt mer enn antall personer med betalingsvansker, både på landsbasis og i Vest-Agder. Det betyr at de som allerede sliter har fått det tøffere. Folk med betalingsanmerkninger i Vest-Agder hadde i snitt 4,5 anmerkninger hver for tre år siden, men nå ligger dette tallet på 5,5, sier hun.

Høyere ledighet enn på landsbasis, men tegn til bedringTall fra NAV viser at 3 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Agder står helt uten jobb, noe som er nest høyest på landsbasis, sammen med Finnmark. Kun Rogaland har et mer negativt tall – her er 3,9 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige.

Ifølge Willumsen er det imidlertid tegn som kan tyde på en stabilisering av betalingsvanskene fremover.

– Den gode nyheten er at arbeidsledigheten er på vei ned, og i første kvartal økte oljeinvesteringene igjen etter et sammenhengende fall i tretten kvartaler. Den positive utviklingen i arbeidsmarkedet i Vest-Agder kan tyde på at økningen i betalingsvansker vil avta i løpet av året, sier hun.

I mai 2017 var det i underkant av 3000 helt ledige i Vest-Agder, ifølge tall fra NAV (2760 personer totalt). Det er 666 færre personer enn på samme tid i fjor. Til sammenligning var det nærmere 4000 helt arbeidsledige i Vest-Agder ved årsskiftet 2015/2016. Rett før oljeprisfallet, våren 2014, var det 2500 personer uten jobb i fylket.

Skylder 930 millioner
Vest-Agder opplever også en økning når det gjelder utestående beløp. Til sammen har innbyggerne i fylket anmerkninger til en verdi av 930 millioner kroner – en økning på 5,7 prosent. Totalt i Norge øker beløpene med 3,4 prosent.

De rundt 8000 personene i Vest-Agder som står oppført med betalingsanmerkninger skylder i snitt rundt 116.000 kroner hver i første kvartal. Det er en økning på 3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Hva er en betalingsanmerkning?

  • Inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer
  • Registreres hos kredittopplysningsbyråene
  • Kan medføre avslag på søknad om bla. bil- og boliglån og kreditt
  • Slettes når man gjør opp

Kilde: Lindorff / Lindorffanalysen - se vedlagt pdf. Se vedlagt Word-dokument for hele nyheten, inkludert fylkesoversikt. 

Kategorier

Pressekontakt

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway