Gå videre til innhold
Hordaland er et av fylkene som opplever en økning i betalingsvansker. Foto: Bergen, Unsplash.
Hordaland er et av fylkene som opplever en økning i betalingsvansker. Foto: Bergen, Unsplash.

Nyhet -

Gjeldsproblemene øker i oljefylkene

Folk i oljebeltet sliter stadig mer med å betale regningene sine, ifølge den nyeste Lindorffanalysen. – Vi ser tegn til bedring i flere fylker, men det er fortsatt store regionale forskjeller, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff.

Lindorffanalysen ser nærmere på utviklingen innen betalingsanmerkninger, og gir en pekepinn på hvordan det står til med privatøkonomien ulike steder i landet. Alle tall gjelder for første kvartal 2017, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

1,3 millioner anmerkninger
Nordmenn har for øyeblikket i underkant av 1,3 millioner betalingsanmerkninger i årets første kvartal – en økning på 2,4 prosent fra samme kvartal i fjor. Det er spesielt oljefylkene Rogaland, Vest- og Aust-Agder og Hordaland som trekker opp statistikken.

Vest- og Aust-Agder har en økning i antall betalingsanmerkninger på henholdsvis 10,3 prosent og 7,5 prosent, mens Rogaland har en vekst på 8,9 prosent. Hordaland har en noe lavere vekst; 4,5 prosent.

På landsbasis er det nå 254.429 personer som står oppført med én eller flere anmerkninger – en marginal økning på 0,4 prosent. Også på dette området skiller enkelte av oljefylkene seg ut i mest negativ forstand. I Rogaland er det 4,2 prosent flere personer som har fått problemer med å betale regningene, mens Vest-Agder og Hordaland begge har en økning på 2,6 prosent. Aust-Agder har en nedgang på 0,2 prosent.

Sammenheng mellom betalingsvansker og arbeidsledighet
– Betalingsutfordringene på Sør-Vestlandet har tiltatt de siste årene, som en følge av oljenedturen, hvor konsekvensen har vært høyere arbeidsledighet. Det er en klar sammenheng mellom økonomiske problemer og det å stå uten jobb. Veksten i arbeidsledigheten har flatet ut, men antall personer med betalingsanmerkning øker videre på Sør-Vestlandet. Årsaken er at det tar tid før bortfall av inntekt resulterer i en anmerkning. Utviklingen i arbeidsmarkedet innebærer imidlertid at gjeldsøkningen på Sør-Vestlandet trolig vil avta i løpet av året, sier Willumsen.

– Antall anmerkninger øker mer enn antall personer med betalingsvansker. Det betyr at de som allerede sliter, har pådratt seg enda flere betalingsanmerkninger. Denne tendensen snur ikke over natten. For å se en positiv utvikling, er vi blant annet avhengig av at flere av dem som har havnet utenfor arbeidslivet, får tilgang på jobb. I tillegg handler det for mange om å justere eget forbruk, sier hun.

De regionale forskjellene øker fortsatt
Lindorffanalysen viser at det fremdeles er store regionale forskjeller.

– Oljeprisfallet medførte at betalingsvanskene økte på Sør-Vestlandet. Men i store deler av landet har betalingsproblemene vært om lag uendret eller avtagende de tre siste årene. Blant annet er det en bedring i nord. For øyeblikket er det snakk om en regional utjevning. Noen av fylkene som tradisjonelt har høyest andel innbyggere med betalingsanmerkninger, gjør det bedre. Fylker som historisk har landets beste betalere, eksempelvis Rogaland og Hordaland, gjør det dårligere, sier Willumsen.

Totalt er det 54.000 personer fra Agder til Hordaland med betalingsvansker i første kvartal – en økning på 2,8 prosent fra samme kvartal i fjor. De har til sammen 271.686 anmerkninger – en økning på 7,1 prosent.

Betalingsanmerkning:

  • Inkassosak som ikke er betalt, etter flere purringer
  • Registreres hos kredittopplysningsbyråene
  • Kan medføre avslag på søknad om bla. bil- og boliglån og kreditt
  • Slettes når man gjør opp 

Kilde: Lindorff / Lindorffanalysen - se vedlagt pdf. Se vedlagt Word-dokument for fylkesoversikt. 

Kategorier

Pressekontakt

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway