Gå videre til innhold
- Husholdninger med mye gjeld er utsatte fordi kostnadene ved å betjene gjelden vil vokse raskere enn inntektene, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.
- Husholdninger med mye gjeld er utsatte fordi kostnadene ved å betjene gjelden vil vokse raskere enn inntektene, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Pressemelding -

Lindorff bekymret for 120.000 norske husholdninger med mye gjeld

  • I første kvartal økte antall innkommende inkassosaker tilknyttet privatpersoner med i underkant av 15 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode året før.
  • Antall inkassosaker tilknyttet forbrukslån har økt med 8-gangeren fra 2014 til 1. kvartal 2019. Utviklingen i inkasso må sees i sammenheng med utlånsveksten.
  • Energikravene vokste med 12 prosent fra 2017 til 2018. Dette må sees i sammenheng med høye strømpriser.

Last ned nyeste og tidligere Lindorffanalyser her.

- Husholdninger med mye gjeld er utsatte fordi kostnadene ved å betjene gjelden vil vokse raskere enn inntektene. For denne gruppen er kostnadsøkningen i form av høyere rentekostnader, lavere boligprisvekst og strammere kredittilgang høyere enn den positive effekten av høyere lønns- og sysselsettingsvekst. Denne utviklingen bekymrer oss, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Ifølge Lindorffanalysen vil betalingsevnen for de aller fleste bedres. Unntaket er husholdningene som har mye gjeld. For de over 120 000 husholdningene i Norge med over fem ganger bruttoinntekt i lån er det nå mange innstramninger som kommer på samme tid.

- Gruppen dette gjelder er forholdsvis liten, slik at innstramningene trolig ikke vil ha noen effekt på den finansielle stabiliteten i Norge, og dermed heller ikke pengepolitikken. Men det betyr ikke at denne utviklingen ikke vil bety store problemer, særlig for enkeltpersoner, men også for enkelte långivere, sier Hjellegjerde Martinsen.

Vanskeligere å få lån

Strengere reguleringer av usikret kreditt vil redusere muligheten til å refinansiere dyr gjeld.

Husholdninger med mer enn fem ganger bruttoinntekt i lån skal i prinsippet nå få avslag på nye lån, enten de er sikret eller usikret.

- Selv om forskriftene som regulerer dette åpner for noen få unntak vil avslag være hovedregelen, sier Hjellegjerde Martinsen.

Gjeldsregisteret skal innføres i løpet av sommeren. Dette skal hjelpe utlånere med å overholde forskriftene. Den kortsiktige effekten av gjeldsregisteret vil trolig være at misligholdet øker. Effektene gjeldsregisteret vil ha på lang sikt er mer usikre, ettersom det store flertallet oppgir riktig informasjon når de søker om kreditt. Uansett er mer informasjon på søknadstidspunktet gode nyheter, ettersom mer informasjon vil bedre risikovurderingen før lånetilsagn blir gitt.

Høyere renter og lavere boligpriser

En økning i utlånsrentene rammer husholdningene med høyest gjeldsgrad hardest, i form av den relativt sett største økningen i rentekostnader i forhold til inntektene. Styringsrenta er allerede satt opp to ganger det siste året, og flere renteøkninger er trolig i vente. Lavere boligprisvekst reduserer samtidig mulighetene til å refinansiere relativt sett dyrere lån med boliglånet, ettersom verdien på sikkerheten øker saktere. Dette rammer spesielt husholdninger tidlig i etableringsfasen.

Overordnet er det økt lønns- og sysselsettingsvekst i Norge. Husholdningenes generelle betalingsevne har økt, og det overordnede bilde er dermed positivt.

Emner


Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen fakturering og betaling, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum.

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 9000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2018 hadde Intrum en inntekt på SEK 13,4 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.

For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.com.

Pressekontakt

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway