Gå videre til innhold
Foran fv, Adm. direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff, generalsekretær Harald O. Norman i Pensjonistforbundet. Bak fv, direktør Marked og Kommunikasjon, Stig Inge Eikemo i Lindorff, prosjektleder Carsten O. Five i Økonomitelefonen.
Foran fv, Adm. direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff, generalsekretær Harald O. Norman i Pensjonistforbundet. Bak fv, direktør Marked og Kommunikasjon, Stig Inge Eikemo i Lindorff, prosjektleder Carsten O. Five i Økonomitelefonen.

Pressemelding -

Lindorff og Pensjonistforbundet: Samarbeider om Økonomitelefonen for pensjonister

Et økende antall pensjonister sliter med økonomien. Kronekravene mot denne gruppen øker like mye som for andre grupper, til tross for at de har lavest inntekt. Nå inngår Lindorff et samarbeid med Pensjonistforbundet om å utvikle Økonomitelefonen for pensjonister videre.

Det er den eldste delen av befolkningen som har størst økning i mislighold, en utvikling som har pågått over flere år. Årsakene til økonomiske utfordringer etter fylte 60 kan være mange. Man starter pensjonisttilværelsen, helsen kan skrante, ektefeller faller fra, mange ønsker å flytte til en enklere tilværelse, og mange har drømmer de ønsker å få oppfylt når man plutselig har mye tid å ta av. Les mer i den nyeste utgaven av Lindorffanalysen.

Fra Økonomitelefonen for pensjonister startet 1. oktober 2016 til 1. november 2017 var det 410 som hadde ringt. Det normale er en til to telefoner pr dag, men rekorden er 34 telefoner på én dag.

- Omtrent halvparten av telefonene er fra pensjonister som har grei økonomi, men trenger råd om hvordan de skal få litt mer penger i hverdagen. Den andre gruppen har gjennomgående dårlig råd. Disse har ofte ingen andre å snakke med – ikke en gang familie. For dem er det av aller største viktighet å ha en nøytral part å snakke med. Økonomitelefonen er en økonomisk førstehjelp, sier daglig leder Carsten O. Five i Økonomitelefonen.

Han skal fortsatt være prosjektleder og daglig leder av Økonomitelefonen, som nå får navnet Pensjonistforbundets og Lindorffs økonomitelefon for pensjonister. Han forteller at det er flere typer utfordringer blant de som tar kontakt. Det er spørsmål om pensjon og skatt. Flytte til en rimeligere bolig, bostøtte er et sentralt tema, betaling på sykehjem, og å låne opp på boligen er også aktuelt. Arv er også et tema.

Telefonen er gratis for innringer. Innringer er dessuten garantert anonymitet, også partene i mellom.

Tungt å få problemer

Det spesielle for pensjonistene, er at når de først har fått økonomiske problemer, er det mer krevende å komme i balanse igjen enn når man er yngre. Utsiktene til økte inntekter er bedre desto yngre man er. For personer over 60 år er utsiktene til arv gjerne allerede historie, og mange er vant til å ha god økonomi.

- Vi er glade for at Lindorff vil være med på dette, de bidrar med å styrke det faglige. Økonomitelefonen fyller et behov, og det viktig at vi klarer å utvikle den videre, sier daglig leder Carsten O. Five i Økonomitelefonen.

Frem til nå er det NAV som har finansiert deler av driften til Økonomitelefonen. Denne stafettpinnen er det nå Lindorff som tar over. Samarbeidet mellom Lindorff og Pensjonistforbundet skal også inneholde et faglig samarbeid i form av seminarer og møter, der fagfolk fra Lindorff kan møte rådgiverne i Økonomitelefonen og drøfte aktuelle temaer som er viktig for pensjonister.

- Når vi ser økningen av økonomiske utfordringer blant eldre, er det viktig for oss å kunne være med på å bidra til at denne gruppen får god bistand og gode råd. I hverdagen møter også våre folk eldre som sliter med økonomien. At vi kan samarbeide med Økonomitelefonen på denne måten er vi stolte av. Da kan også vi bidra til at pensjonister unngår å komme i en umulig situasjon, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Om partene:

Pensjonistforbundet er Norges største pensjonistforening med over 230 000 medlemmer. Lindorff er den norske delen av verdens største kreditthåndteringsselskap Intrum, med tilstedeværelse og 8000 ansatte i 24 land over hele Europa.

Emner


Lindorff ble etablert i 1898 og er markedsleder i Norge innen fakturering og betaling, kredittopplysning, låneadministrasjon og porteføljeoppkjøp. En vesentlig del av vår kjernevirksomhet er å finne gode løsninger på betalingsutfordringer. Lindorff har ca 650 medarbeidere, fordelt på kontorer i Oslo, Røyken og Trondheim. Lindorff i Norge er datterselskap av Intrum (Intrum Justitia AB).

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er nå bransjens ledende leverandør av tjenester innen kredittadministrasjon. Selskapet er til stede i 24 europeiske land, der 8000 medarbeidere jobber for å fremme en sunn økonomi. I 2017 hadde Intrum en proforma inntekt over 12 måneder på SEK 12,2 milliarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.

For mer informasjon, besøk www.intrum.com eller www.lindorff.com.

Pressekontakt

Eivind Hustad Evjen

Eivind Hustad Evjen

Pressekontakt Communications Manager B2C PR & Kommunikasjon +47 90635580
Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway