Gå videre til innhold
Morten Trasti, Gjeldsøkonom i Intrum.
Morten Trasti, Gjeldsøkonom i Intrum.

Pressemelding -

Penger, kreditt og mislighold på flyttefot

Endringer som skjer raskt får naturlig nok mer oppmerksomhet enn endringer som skjer gradvis. Både koronapandemien og finanskrisen er eksempler på raske økonomiske omveltninger. Førstnevnte økte sparekontoen til de fleste, mens mange fikk betalingsproblemer under finanskrisen.

Under hele perioden har det skjedd en mer gradvis endring og tyngdepunktet for kreditt og mislighold skyves bort fra yngre og over mot eldre personer.

Senere etablering skyver kredittbehovet frem i tid

Nordmenn bruker stadig lenger tid på utdannelse. Det reduserer kredittaktiviteten fordi mangel på fast inntekt reduserer tilgangen til kreditt. Samtidig venter vi også lenger med å etablere familie. Det er mange måter å måle familieetablering på, men en viktig indikator er alder ved førstefødte barn. For kvinner har den økt fra 23,2 år i 1970 til 30,1 i 2021. Senere etablering forskyver behovet for kreditt, fordi forbruket øker i takt med en familieforøkelse.

Flere og friskere eldre

I den andre enden av skalaen øker andelen personer over 60 år jevnt og trutt, og spesielt i takt med at baby-boom generasjonen nå passerer 60 år. Andelen i befolkningen over 60 år er i dag 24 prosent, mot 21 prosent i år 2000. I 2040 vil andelen over 60 år utgjøre 30 prosent, ifølge SSB. Samtidig er helseproblemene mindre, noe en stadig økning i forventet levealder er et tegn på. Samlet sett øker dette behovet for kreditt blant eldre.

En gravis endring i etterspørselen

En høyere andel eldre, kombinert med et mindre behov for kreditt i starten av voksenlivet og et større mot slutten av livet flytter dermed gradvis tyngdepunktet for kreditt og lån. Ettersom kreditt er en nødvendig forutsetning for inkasso, følger inkassoutviklingen etter som en konsekvens av dette. Betalingsproblemer hos eldre er også ofte vanskeligere å komme ut av, ettersom inntektsutsiktene ofte er mer begrensede sammenlignet med yngre personer.

Inkasso følger etter kreditten

Inkassotallene viser at andelene inkassosaker som tilhører personer over 60 år har vokst gradvis de siste 10 årene. Under samme periode utgjør personer under 30 år en stadig mindre andel. Endringene er større enn hva demografiske endringer alene kan forklare, noe som innebærer at kredittvanene også er i endring. Ut av dette kan vi trekke en konklusjon: Dette en trend som har kommet gradvis, og vil vedvare i mange år fremover.

Emner

Kategorier


Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Lindorff og Intrum Justitia slo seg sammen 27. juni 2017 og ble til Intrum. Selskapet er tilstede i 24 europeiske land, inkludert Norge. I Norge fikk vi ikke lov av konkurransemyndighetene til å bytte navn til Intrum før i 2021.  Selskapet har hovedkontor i Stockholm, Sverige og er notert på Nasdaq Stockholm.

For mer informasjon, besøk www.intrum.no eller www.intrum.com.

Pressekontakt

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Pressekontakt Brand & Communications Director Market Scandinavia +47 97012350

Relatert innhold

Markedsleder innen inkasso og relaterte tjenester

Om Intrum
Intrum er Europas største kreditthåndterings- og inkassoselskap med tilstedeværelse i 25 land, inkludert Norge. Selskapets 10.000 ansatte jobber hver dag med å fremme en sunn økonomi – for privatpersoner, bedrifter og samfunnet i sin helhet.

Intrum
Hoffsveien 70B
0377 Oslo
Norway